برچسب: غفاری

متقاضی خریدویلایی-۲۵۰تا۳۵۰متری-محدوده مدرس، پاسداران، معلم، غفاری

کدمتقاضی: آگهی شماره۶سایت   متقاضی: خرید نوع ملک ویلایی زیربنا حداقل زیربنا حداکثر زیربنا ۲۵۰ ۳۵۰   قیمت: حداقل قیمت حداکثر قیمت ۴۰۰م تومان ۵۰۰م تومان   محدوده منطقه: مدرس، پاسداران، معلم، غفاری

بیشتر بخوانید