کاربر2

کاربر2

  • موبایل : 09159154345
  • دفتر فروش :05632231772
  • فکس :05632231773

ارتباط با مدیر املاک

Loading...

ثبت شده توسط کاربر2

۸۰ متر واحد همکف فول امکانات واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #واحد 🌆…

قیمت 420,000,000 تومان 420 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۰۵ متر ویلایی واقع در مدرس * سعیدی

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #ویلایی 🌆…

قیمت 1,100,000,000 تومان 1 میلیارد و 100 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 650,000,000 تومان 650 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۶۳ متر واحد لوکس واقع در عدالت

عدالت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #واحد 🌆…

قیمت 1,100,000,000 تومان 1 میلیارد و 100 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد ۳ خواب واقع در سپیده

انتهای سپیده * برج های یاس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #واحد 🌆…

قیمت 460,000,000 تومان 460 میلیون تومان * وام ندارد *
نمایش جزئیات

۲۸ متر مغازه واقع در مدرس * نواب صفوی ۹

مدرس * نواب صفوی 9

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #مغازه…

قیمت 3,000,000 تومان 3 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۳۶۰ متر ویلایی واقع در مدرس

مدرس * بیست متری سوم مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #ویلایی…

قیمت 150,000,000 تومان 150 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر ویلایی واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #ویلایی…

قیمت 10,000,000 تومان 10 میلیون تومان رهن و 620 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۳۰ متر واحد ۳ خواب واقع در مدرس

مدرس * نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 730,000,000 تومان 730 میلیون تومان
نمایش جزئیات

گلخانه جاده بیرجند خوسف

جاده بیرجند خوسف

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 1,000,000,000 تومان 1 میلیارد تومان * قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۳۲ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #معاوضه ✅…

قیمت 410,000,000 تومان 410 میلیون تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۸۲ متر واحد فول امکانات واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 1,050,000,000 تومان 1 میلیارد و 50 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد فول امکانات واقع در سپیده

سپیده * قبل از بلوار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 430,000,000 تومان 430 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد ۳ خواب واقع در سپیده * برج یاس

سپیده * برج های یاس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد فول امکانات واقع در مدرس*سعیدی

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 750,000,000 تومان 750 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۶ متر واحد فول امکانات واقع در مدرس *- نواب صفوی

مدرس * نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد فول امکانات واقع در سایت اداری

سایت اداری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 275,000,000 تومان 275 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد ۳ خواب واقع در عدالت

عدالت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 950,000,000 تومان 950 میلیون تومان *قیمت نظر مالک *
نمایش جزئیات

۲۰۰ متر واحد واقع در سپیده

سپیده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #معاوضه 🔰 #واحد…

قیمت 900,000,000 تومان 900 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۶۰ متر واحد صفر واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 770,000,000 تومان 770 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۱ متر واحد سند آزاد واقع در ملاصدرا

ملاصدرا * میرداماد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #فروش ✅ #واحد…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس - نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مدرس_نواب…

قیمت 850,000,000 تومان 850 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۳۲ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری * فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 420,000,000 تومان 420 میلیون تومان مبلغ وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در معلم * حافظ

معلم * حافظ

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 650,000,000 تومان 650 میلیون تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۷۸ متر واحد سند آزاد واقع در معصومیه پایین

معصومیه پایین خیابان مسلم

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 180,000,000 تومان 180 میلیون تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در بلوار فایده

بلوار شهید فایده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد همکف واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #همکف…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و 550 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۹۰ متر ویلایی ۲ خواب واقع در سجادشهر

سجادشهر * تهامی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #ویلایی…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن 700 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر ویلایی دربست واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #ویلایی…

قیمت 20,000,000 تومان 20 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۵۲۰ متر ویلایی در ۲ طبقه واقع در توحید

میدان توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #ویلایی #دربست…

قیمت 30,000,000 تومان 30 میلیون تومان رهن و 3 میلیون تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد فول امکانات واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 600,000,000 تومان 600 میلیون تومان وام کسر
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر ویلایی کلنگی واقع در حاشیه ۱۷ شهریور

17 شهریور

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #فروش ✅ #کلنگی…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر ویلایی دوبلکس واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 720,000,000 تومان 720 میلیون تومان وام کسر
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر ویلایی واقع در معلم

معلم * محدوده پارک ازادگان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 40,000,000 تومان 40 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر ویلایی دوبلکس واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 1,020,000,000 تومان 1 میلیارد و 20 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد تجاری دو خواب واقع در حاشیه شهدای عبادی

حاشیه بلوار شهدای عبادی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 1,000,000 تومان 1 میلیون تومان رهن و 750 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۹۸ متر واحد فول امکانات واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #واحد…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۹۵ متر طبقه واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی #طبقه…

قیمت 10,000,000 تومان رهن*1 میلیون و 700 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۳۰ متر طبقه واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #طبقه…

قیمت 70,000,000 تومان 70 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۶۰ متر واحد صفر واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #واحد…

قیمت 150,000,000 تومان 150 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۹۰ متر دفتر کار یک خواب واقع در خیابان ارتش

حاشیه خیابان ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅ #مغازه…

قیمت 50,000,000 تومان 50 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۴ واحد تجاری رهن کامل واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 *️⃣ #رهن_کامل 🔰 #تجاری…

قیمت 50,000,000 تومان چهار واحد 30 میلیون و 80 میلیون و 50 میلیون
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و 800 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در سایت اداری

سایت اداری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 5,000,000 تومان 5میلیون تومان رهن و 550هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۸۰ متر واحد صفر واقع در معلم

معلم * استاد شهریار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 150,000,000 تومان 150 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد سند آزاد واقع در اوینی

اوینی * نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۶ متر واحد فول امکانات واقع در سجادشهر

سجادشهر * بوستان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۵ متر ویلایی صفر واقع در مهرشهر

مهرشهر شرافت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 550,000,000 تومان 550 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر ویلایی دربست واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 3,000,000 تومان 3 میلیون تومان رهن * 1 میلیون و 400 هرزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در سایت اداری

سایت اداری * محبت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 270,000,000 تومان 270 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۶ متر واحد ۳ خواب واقع در معصومیه

معصومیه * تلاش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 360,000,000 تومان 360 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر واحد ۳ خواب واقع در ظفر بهمن

ظفر بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 730,000,000 تومان 730 میلیون تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر واحد ۳ خواب واقع در ظفر

ظفر * بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 780,000,000 تومان 780 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر واحد فول امکانات واقع در فاز ۱ ارتش

فاز 1 ارتش * تیپ 2

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 400,000,000 تومان 400 میلیون تومان *وام ندارد*
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر ویلایی واقع در شمال شهر * نیروهوایی

شمال شهر * نیروهوایی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 10,000,000 تومان 10میلیون تومان رهن و 500هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۵۱ متر واحد واقع در سجادشهر

سجادشهر * امامت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #فروش…

قیمت 650,000,000 تومان 650 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در معصومیه

معصومیه * خیابان تلاش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #فروش…

قیمت 200,000,000 تومان 200 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد فول امکانات واقع در اوینی

اوینی * صدف

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 375,000,000 تومان 375میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر ویلایی واقع در مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 1,000,000 تومان 1میلیون تومان رهن و 800هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در جمهوری

جمهوری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش 🔺#واحد 🔰…

قیمت 265,000,000 تومان 265 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد مشهدمعاوضه با بیرجند

مشهد * هاشمیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 900,000,000 تومان 900میلیون تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۳۰ متر طبقه واقع در مدرس * سعیدی

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 10,000,000 تومان 10میلیون رهن و 1 میلیون و 100 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۶ متر مغازه واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #مغازه 🏠…

قیمت 270,000,000 تومان 270 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۵ متر واحد دو خواب واقع در جماران

فلکه جماران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #فروش…

قیمت 800,000,000 تومان 800 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۸۰ متر واحد فول امکانات واقع در مدرس ۱۱

مدرس 11

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #فروش…

قیمت 920,000,000 تومان 920 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در شمال شهر * مهرشهر

شمال شهر * مهر شهر * همت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #فروش…

قیمت 170,000,000 تومان 170میلیون تومان
نمایش جزئیات

۴۲ متر مغازه واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #رهن_اجاره ✅…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن * 1 میلیون و 500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۳۵ متر واحد ۳ خواب واقع در پونه

اوینی * پونه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️ 🏙 💢 #رهن_اجاره…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و 1 میلیون 100 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در شمال شهر * مهرشهر

شمال شهر * مهرشهر * همت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 170,000,000 تومان 170 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۳ متر واحد واقع در الهیه * امیدیه

شمال شهر * الهیه * امیدیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 315,000,000 تومان 315 میلیون تومان وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۹۰ متر مغازه واقع در مدرس

مدرس _ بین مدرس ۵ و ۷

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ # فروش ✅…

قیمت 850,000,000 تومان 850 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۳ متر واحد فول امکانات واقع در الهیه

شمال شهر * الهیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 315,000,000 تومان 315 میلیون تومان وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۱۳۷ متر واحد واقع در اوینی * پونه

اوینی * پونه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 700,000,000 تومان 700 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۰۰ متر ویلایی واقع در مهرشهر

شمال شهر * مهرشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇❤️ #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان ❤️🏙 ✅ #فروش ✅…

قیمت 380,000,000 تومان 380 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۶۰ متر ویلایی صفر واقع در مهرشهر

مهر شهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #فروش ✅ #ویلایی…

قیمت 430,000,000 تومان 430 میلیون توئمان
نمایش جزئیات

۱۵۰۰۰ متر دامداری و کشاورزی واقع در سده * ارین شهر

سده * آرین شهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #دامداری 🏠…

قیمت 1,100,000,000 تومان 1میلیارد و 100 میلیون تومان * قیمت نظر مالک *
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر واحد واقع در توحید*فتح

توحید * فتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #نوساز…

قیمت 900,000,000 تومان 900 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۳ متر واحد واقع در آوینی

اوینی * حاشیه جاده سلامت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۲۷۰ متر واحد در سه طبقه واقع در شمال شهر

شمال شهر* نیرو هوایی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #شمال…

قیمت 1,000,000,000 تومان 1 میلیارد تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۴۱ متر ویلایی واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠…

قیمت 680,000,000 تومان 680 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۵۰ متر ویلایی واقع در جماران * ستایش

جماران * ستایش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠…

قیمت 1,350,000,000 تومان 1 میلیارد و 350 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد صفر واقع در بلوار صیادشیرازی

بلوار صیادشیرازی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد #صفر…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و 550هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۵۵ متر واحد صفر واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #صفر…

قیمت 700,000,000 تومان 700 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰متر تجاری مسکونی واقع در ۷ تیر

7 تیر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#تجاری_مسکونی ♨️ ۷…

قیمت 1,000,000,000 تومان 1 میلیارد تومان نظرمالک
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در مشهد*اموزگار

مشهد * اموزگار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #معاوضه…

قیمت 750,000,000 تومان 750 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر واحد ۳ خواب واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #تجاری_دفترکار…

قیمت 620,000,000 تومان 620 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۶۰ متر واحد واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 675,000,000 تومان 675 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۹ متر واحد واقع در جماران

جماران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ✅ #فروش ✅ #واحد…

قیمت 830,000,000 تومان 830 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۹۲ متر ویلایی واقع در سجادشهر

سجادشهر * فلسطین

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠…

قیمت 720,000,000 تومان 720 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۲۰ متر ویلایی دو طبقه واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠…

قیمت 1,160,000,000 تومان 1 میلیارد و 160 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۳ متر ویلایی نوساز واقع در دستگرد

دستگرد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #ویلایی #فروش 🏠…

قیمت 390,000,000 تومان 390 میلیون تومان *قیمت نظر مالک می باشد و کارشناسی دفتر املاک آسمان نیست
نمایش جزئیات