کاربر2

کاربر2

  • موبایل : 09159154345
  • دفتر فروش :05632231772
  • فکس :05632231773

ارتباط با مدیر املاک

Loading...

ثبت شده توسط کاربر2

۳۴۷ متر ویلایی واقع در سجادشهر

سجادشهر * اندیشه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 850,000,000 تومان 850 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۳۶۰ متر زمین مسکونی واقع در مفتح

مفتح*بهشتی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #زمین_مسکونی ⬅️…

قیمت 1,100,000,000 تومان 1 میلیارد و 100 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 750,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر طبقه واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن _اجاره *️⃣ #طبقه…

قیمت 10,000,000 تومان 1400000
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در سایت اداری

سایت اداری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 250,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در مهرشهر

مهرشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 150,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۳۸متر واحد واقع در مدرس

مدرس *سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 620,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۲۵۳ متر ویلایی واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 850,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۶۵ متر واحد واقع در امیر کبیر

ملاصدرا * امیرکبیر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 726,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۷۵ متر واحد واقع در معلم

معلم

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 910,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۹۵ متر واحد واقع در نارنج

نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 400,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۸۳ متر واحد واقع در نارنج

نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 345,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد واقع در نارنج

نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 360,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۷ متر واحد واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 620,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۴۰۰ متر ویلایی واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 5,000,000 تومان 2800000
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در اوینی

اوینی * ترنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 380,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۹۶ متر واحد واقع در شمال شهر

شمال شهر * امیدیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 210,000,000 تومان اخرین قیمت*مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد واقع در عدالت

عدالت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 400,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد واقع در عدالت

عدالت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 40,000,000 تومان 5000
نمایش جزئیات

۱۰ هزار متر زمین مزروعی واقع در محدوده سراب

بین سراب و رقویی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 #فروش #زمین_مزروعی 💢 بین…

قیمت برای قیمت تماس بگیرید به بالا ترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد
نمایش جزئیات

۷۸ متر واحد واقع در اوینی

غفاری * اوینی * نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 270,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد واقع در سعیدی

بیست متری اول غربی مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 5,000,000 تومان 700000
نمایش جزئیات

۱۱۶ متر واحد واقع در معصومیه بالا

معصومیه بالا

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 355,000,000 تومان وام با خریدار میباشد*قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 485,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۸۲ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 370,000,000 تومان وام با خریدار میباشد*قیمت نظر مالک*
نمایش جزئیات

۲۲۰ متر ویلایی واقع در سجادشهر

سجادشهر گلستان شرقی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 5,000,000 تومان 2000000
نمایش جزئیات

۹۳متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 416,000,000 تومان سند ازاد
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در معلم

معلم * حافظ

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 520,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۸۳ متر واحد واقع در شمال شهر

شمال شهر * صمدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 230,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۷۷ متر واحد واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 308,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۲۰ متر مغازه واقع در مدرس

مدرس * قطعه دوم

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 2,000,000 تومان 600000
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 10,000,000 تومان 900000
نمایش جزئیات

۲۵ متر مغازه واقع در جمهوری *بازار

جمهوری * داخل بازار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 160,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۵۵ متر مغازه واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 2,000,000 تومان 350000
نمایش جزئیات

۱۳۴ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری * فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 340,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر تجاری واقع در مدرس

بیست متری دوم مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #تجاری-مغازه ⬅️…

قیمت 1,200,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۸۵متر تجاری مسکونی واقع در آوینی

اوینی * پامچال

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #تجاری_مسکونی ⬅️…

قیمت 500,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر پیش فروش واقع در شهدا

شهدا* شهدا 2

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#پیش_فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 500,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

واحد اپارتمان ۱۲۳متری/بیست متری اول مدرس

مدرس_بیست متری اول

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#معاوضه *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 540,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۳۰متر تجاری مسکونی واقع در حاجی اباد

بیرجند * حاجی اباد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #تجاری_مسکونی ⬅️…

قیمت 135,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد واقع در مشهد

مشهد بلوار ثامن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#پیش_فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 560,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در خوسف

خوسف

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 100,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در ظفر

ظفر * بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 340,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۲۰۰۰ متر باغسرا واقع در چاه زینی

چاه زینی روبه روی مجتمع کویر تایر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #باغسرا ⬅️…

قیمت 250,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۹۲ متر واحد واقع در میدان سفیر امید

میدان سفیر امید *واحد بسیجیان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 5,000,000 تومان 800000
نمایش جزئیات

۸۵ متر انبار واقع در سجادشهر

سجادشهر_ سردارن شهید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #انباری ⬅️…

قیمت 1,000,000 تومان 350000
نمایش جزئیات

۲۰متر دفتر کار واقع در طالقانی

طالقانی * مجتمع تجاری هلال

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #دفتر_کار ⬅️…

قیمت 300,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۵ متر واحد واقع در ظفر

ظفر _ بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#پیش_فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ ظفر…

قیمت 460,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۶۵ متر واحد واقع در ظفر

ظفر _ بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#پیش_فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ ظفر…

قیمت 660,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۶۲ متر ویلایی واقع در شمال شهر

شمال شهر * نرجس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 600,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۳۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس * نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مدرس…

قیمت 640,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۷۵متر واحد واقع در سجادشهر

سجادشهر *تهامی *مجتمع یگانه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#واحد ♨️سجادشهر *تهامی…

قیمت 35,000,000 تومان 5000
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ غفاری…

قیمت 550,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد واقع در تقاطع عبادی و فایده

تقاطع بلوار عبادی و فایده - مجتمع فرهنگیان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ تقاطع…

قیمت 330,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۹۰متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

املاک آسمان #فروش #اپارتمان ◀️ مدرس ❇️فول امکانات ✅جکوزی*پرده * mdf *کاغذدیواری…

قیمت 1,000,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس - نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مدرس_نواب…

قیمت 750,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۹۵ واحد واقع در ظفر

ظفر * مجتمع کارگشا

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ ظفر…

قیمت 340,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

متقاضی واحد تا ۲۲۰میلیون تومان واقع در مطهری * منتظری *۱۷شهریور

مطهری * منتظری * 17 شهریور

نمایش جزئیات

توضیحات

🔈🔉🔊 #متقاضی ◀️ #املاک_آسمان ✳️ #متقاضی خرید واحد اپارتمان محدوده مطهری *منتظری…

قیمت 220,000,000 تومان متقاضی واحد اپارتمان
نمایش جزئیات

۱۰۲ متر واحد همکف واقع در شهدا

شهدا خیابان دانشگاه 4 قطعه دوم شمالی -همکف درب مستقل از داخل دانشگاه 4

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 340,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۸ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 420,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در شمال شهر

شمال شهر - الهیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 180,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در شمال شهر

شمال شهر _ مجیدیه

نمایش جزئیات

توضیحات

♦️#فروش ♦️#اپارتمان ♨️ شمال شهر_ مجیدیه 🏛زیربنا ۸۵ متر ✅اسانسور دارد ☑️…

قیمت 175,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۳۸متر مغازه واقع در مشهد

خراسان رضوی، مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان ، طبقه اول

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#مغازه ♨️ مشهد_فروشگاه…

قیمت 1,330,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۸۰متر واحد واقع در غفاری

غفاری _ پرستار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 260,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۰۳متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری *فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 260,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۸۵متر واحد واقع در سپیده

سپیده *مجتمع فرهنگیان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 270,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۵۵متر مغازه واقع در مدرس

بین مدرس 12 و 14 طبقه بالای نی نی پوش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#مغازه ♨️ مدرس*بین…

قیمت 5,000,000 تومان 700000
نمایش جزئیات

۵۵متر مغازه مواقع در مدرس

مدرس*بین مدرس 12 و 14 * طبقه بالای نی نی پوش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#مغازه ♨️ مدرس*بین…

قیمت 5,000,000 تومان 700000
نمایش جزئیات

۲۰متر مغازه واقع در معلم

معلم - داخل میلان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 2,000,000 تومان 300000
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر ویلایی واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 900,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

رهن و اجاره مغاره

معلم4

نمایش جزئیات

توضیحات

🏠 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏠 🔴 #رهن_اجاره 🔴 #مغازه…

قیمت 2,000,000 تومان 650000
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در انقلاب

انقلاب -فارابی

نمایش جزئیات

توضیحات

♦️#رهن_اجاره ♦️#اپارتمان ♨️ انقلاب ✅ اسانسور*تراس*پارکینگ*انباری دارد ❇️ زیر بنا ۱۰۵ متر…

قیمت 10,000,000 تومان 600000
نمایش جزئیات

۱۴۰متر واحد واقع در مدرس

مدرس - سعیدی غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 700,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۱۰متر ویلایی واقع در مدرس

مدرس- نواب صفوی غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 5,000,000 تومان 1500000
نمایش جزئیات

۵۵متر سوئیت واقع در بهشتی

بهشتی - کوچه بن بست

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 1,000,000 تومان 300000
نمایش جزئیات

۹۵ متر واحد واقع در بلوار صیاد شیرازی

بلوار صیادشیرازی - مجتمع فرهنگیان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 350,000,000 تومان 10000
نمایش جزئیات

۹۰متر مغازه واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 10,000,000 تومان 2200000
نمایش جزئیات

۱۶۵ متر تجاری مسکونی واقع در سجادشهر

سجادشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#تجاری_مسکونی ♨️ سجادشهر…

قیمت 600,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۳۳۰متر ویلایی واقع در ۱۵خرداد

15خرداد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 1,700,000,000 تومان 1میلیارد و 700میلیون تومان
نمایش جزئیات

۴۰متر مغازه واقع در مدرس

مدرس*حاشیه بیست متری دوم غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #مغازه ⬅️…

قیمت 3,000,000 تومان 1000000
نمایش جزئیات

۷۵متر واحد واقع در مهرشهر

مهرشهر-همت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 170,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۸۰متر واحد واقع در نارنج

نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️نارنج…

قیمت 270,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۸۰متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری - فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️شهید…

قیمت 216,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️ مفتح ♨️…

قیمت 30,000,000 تومان 10000
نمایش جزئیات

۱۲۰متر واحد واقع در شمال شهر

شمال شهر - الهیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ شمال…

قیمت 320,000,000 تومان مبلغ وام کسر میشود
نمایش جزئیات

۱۰۰متر همکف درب مستقل واقع در مدرس

مدرس حاشیه بیست متری دوم غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#همکف_درب مستقل ♨️…

قیمت 2,000,000 تومان 600000
نمایش جزئیات

۸۵متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری - فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#اپارتمان ♨️ شهیدناصری-فاز۲ارتش…

قیمت 20,000,000 تومان 250000
نمایش جزئیات

۱۰۰متر مغازه واقع در معلم

معلم

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#مغازه ♨️ معلم…

قیمت 100,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۱۰۵متر واحد واقع در مشهد

مشهد- بلوار دلاوران - شهید خسروی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مشهد-شهید…

قیمت 630,000,000 تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد واقع در شهدا

شهدا - خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ شهدا…

قیمت 460,000,000 تومان مبلغ کل 560 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۹ متر تجاری واقع در جمهوری

جمهوری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#مغازه ♨️جمهوری ⏫…

قیمت 290,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره ⬅️#اپارتمان ♨️ مفتح…

قیمت 20,000,000 تومان 300000
نمایش جزئیات

۴ واحد تجاری رهن کامل واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 *️⃣ #رهن_کامل 🔰 #تجاری…

قیمت 50,000,000 تومان چهار واحد 30 میلیون و 80 میلیون و 50 میلیون
نمایش جزئیات

۱۵۳متر واحد واقع در مدرس

مدرس - بعثت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مدرس_بعثت…

قیمت 675,000,000 تومان اخرین قیمت
نمایش جزئیات

۹۰ متر مغازه واقع در مدرس

مدرس _ بین مدرس ۵ و ۷

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#مغازه ♨️ مدرس…

قیمت 900,000,000 تومان قابل معاوضه است
نمایش جزئیات