کاربر2

کاربر2

  • موبایل : 09159154345
  • دفتر فروش :05632231772
  • فکس :05632231773

ارتباط با مدیر املاک

Loading...

ثبت شده توسط کاربر2

۱۵۰ متر واحد واقع در امیرکبیر

امیرکبیر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 150,000,000 تومان 150 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر ویلایی واقع در خراشاد

خراشاد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠…

قیمت 220,000,000 تومان 220 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۵۰ متر دفتر کار واقع در طالقانی

طالقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #دفترکار 🏠…

قیمت 3,000,000 تومان 3 میلیون رهن و 750 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۹۰ متر ویلای دربست واقع در طالقانی

طالقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #ویلایی #دربست…

قیمت 4,000,000 تومان 4 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد واقع در غفاری *پرستار

غفاری * پرستار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 7,000,000 تومان 7 میلیون تومان رهن و 620 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۷۷ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 4,000,000 تومان 4 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در امامیه *سایت کویر تایر

بلوار امامیه * سایت کویر تایر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 250,000,000 تومان 250 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۰ متر واحد واقع در پونه

اوینی* پونه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 460,000,000 تومان 460 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در معلم

معلم * ازادگان

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 570,000,000 تومان 570 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۳۵۰۰۰ متر زمین مزروعی واقع در جلگه ماژان

جلگه ماژان روستای پنج تن ال عبا

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش 💢 #زمین_مزروعی…

قیمت 215,000,000 تومان 215 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۷ متر واحد واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 540,000,000 تومان 540 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۴ متر واحد واقع در نبوت

توحید * نبوت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 370,000,000 تومان 370 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۳۲ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

بلوار شهید ناصری * فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #معاوضه #واحد…

قیمت 340,000,000 تومان 340 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۴ متر واحد واقع در سجاد شهر

سجادشهر * امامت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #معاوضه #واحد…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۶ متر مغازه واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #مغازه 🏠…

قیمت 260,000,000 تومان 260 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۶ متر مغازه واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #مغازه 🏠…

قیمت 2,000,000 تومان 2 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۸ متر مغازه واقع در مدرس*نواب صفوی

مدرس * نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #مغازه 🏠…

قیمت 2,000,000 تومان 2 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۲۰ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 2,000,000 تومان 2 میلیون تومان رهن و 850 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در آوینی

آوینی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 275,000,000 تومان 275 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠مدرس…

قیمت 5,000,000 تومان 5 میلیون تومان رهن و900 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۵۳ متر واحد واقع در مدرس * سعیدی

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 612,000,000 تومان 612 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر پیش فروش واقع در امیر کبیر

امیر کبیر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🚜 #پیش_فروش 🔺تحویل اخر…

قیمت 750,000,000 تومان 750 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠مدرس…

قیمت 4,000,000 تومان 500000
نمایش جزئیات

۲۴۰ متر ویلایی واقع در حاجی اباد

بیرجند حاجی اباد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠حاجی…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان قیمت نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۲۵ متر ویلایی واقع در حاجی اباد

بیرجند حاجی اباد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #ویلایی 🏠حاجی…

قیمت 220,000,000 تومان 220 میلیون تومان نظرمالک
نمایش جزئیات

۱۴۲ متر واحد واقع در جماران

جماران بین توحید و مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 10,000,000 تومان 10 میلیون تومان رهن و 2میلیون و 200هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد واقع در عارفی

عارفی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد #سند_آزاد…

قیمت 280,000,000 تومان 280 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۵۸ متر واحد واقع در توحید

میدان توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #رهن_اجاره #واحد 🏠…

قیمت 30,000,000 تومان 30میلیون تومان رهن و1میلیون و 200هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۷۸ مترویلایی واقع در سجادشهر

سجادشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #معاوضه 🏠…

قیمت 620,000,000 تومان 620 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در آوینی

آوینی خیابان نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 💢 #فروش #واحد 🏠…

قیمت 250,000,000 تومان 250 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در نرجس

شمال شهر * نرجس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 330,000,000 تومان 330 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۰ متر واحد واقع در غفاری

غفاری * پرستار

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #سند_ازاد 🔰…

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۹۰ متر ویلایی واقع در بهشتی

بهشتی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 1,000,000 تومان 1 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۹۲ متر واحد واقع در سپیده برج های یاس

سپیده برج های یاس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 15,000,000 تومان 15میلیون رهن و 450 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۶۰ متر ویلایی واقع در عدالت

عدالت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 10,000,000 تومان 10 میلیون تومان رهن و 1میلیون و 500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۵۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس - نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش ⬅️#اپارتمان ♨️ مدرس_نواب…

قیمت 720,000,000 تومان 720 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد واقع در سپیده

سپیده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#واحد *️⃣ #فروش ⬅️…

قیمت 500,000,000 تومان 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۲ متر واحد واقع در سپیده

سپیده * مجتمع یاس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 10,000,000 تومان 10 میلیون تومان رهن و 1 میلیون و 100 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۵۸ متر ویلایی واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #ویلایی…

قیمت 1,000,000,000 تومان 1 میلیارد تومان
نمایش جزئیات

۲۱۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 130,000,000 تومان 130 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۷۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد    …

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۸ متر واحد واقع در پاسداران

پاسداران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 260,000,000 تومان 260 میلیون تومان مبلغ وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۱۶۲ متر ویلایی واقع در شمال شهر

شمال شهر * نرجس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #ویلایی ⬅️…

قیمت 550,000,000 تومان ۵۵۰ میلیون تومان
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در ظفر

ظفر * بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۱۰ متر ویلایی واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #ویلایی…

قیمت 850,000,000 تومان 850 میلیون تومان مبلغ وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۹۰ متر واحد واقع در تقاطع بلوار شهید عبادی و فایده

تقاطع بلوار شهید عبادی و فایده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 310,000,000 تومان 310 میلیون تومان مبلغ وام کسر می شود
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در ظفر

ظفر * بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۵۰۰ متر ویلایی واقع در پاسداران

بیرجند پاسداران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 #ویلایی ◀️ پاسداران ❇️جنوبی…

قیمت 1,200,000,000 تومان 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

◀️ طبقه اول بدون اسانسور مفتح ⏫ زیر بنا : ۱۰۰ متر…

قیمت 25,000,000 تومان 25 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۷۵ متر ویلایی واقع در ۷ تیر

7 تیر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #ویلایی…

قیمت 1,500,000,000 تومان 1 میلیارد و 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۸ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 40,000,000 تومان 40 میلیون تومان رهن و 10 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در توحید

توحید

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 400,000,000 تومان 400 میلیون تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۱۰۳ متر واحد واقع در فاز ۲ ارتش

فاز 2 ارتش

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 15,000,000 تومان 15 میلیون رهن و 450 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۰۰ متر ویلایی واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش #معاوضه 🔰…

قیمت 915,000,000 تومان 915 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۵ متر واحد واقع در شمال شهر * بلوار میلاد

شمال شهر * بلوار میلاد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 180,000,000 تومان 180 میلیون تومان * وام ندارد
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در شمال شهر * الهیه

شمال شهر * الهیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 10,000,000 تومان 10 میلیون رهن و 200 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۰۷ متر واحد واقع در نارنج

نارنج

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 30,000,000 تومان 30 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۳۰۰ متر ویلایی واقع در پاسداران*خلیل طهماسبی

پاسداران * خلیل طهماسبی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#ویلایی *️⃣ #فروش ⬅️…

قیمت 2,000,000,000 تومان 2 میلیارد تومان
نمایش جزئیات

۳۵۰ متر ویلایی واقع در مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 15,000,000 تومان رهن * 500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۰ متر تجاری واقع در طالقانی

طالقانی * مجتمع هلال

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #تجاری…

قیمت 340,000,000 تومان 340 میلیون تومان *قیمت نظر مالک*
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر ویلایی واقع در مدرس * نواب صفوی

مدرس * نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 2,000,000 تومان رهن* 350 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۸۶ متر واحد واقع در معصومیه

معصومیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #واحد…

قیمت 2,000,000 تومان رهن*500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۱۶ متر واحد واقع در معصومیه

معصومیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 210,000,000 تومان 210 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در شمال شهر * دولت

شمال شهر دولت

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 35,000,000 تومان 35میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۱۹۵ متر طبقه واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#رهن_اجاره *️⃣ #ویلایی #طبقه…

قیمت 10,000,000 تومان رهن*1 میلیون و 700 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۵۰ متر ویلایی واقع در پاسداران+پروانه ۴ طبقه

پاسداران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #ویلایی…

قیمت 2,500,000,000 تومان 2میلیارد و 500 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۰۰ متر ویلایی دوبلکس واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #ویلایی…

قیمت 1,000,000 تومان رهن* 1میلیون و 400 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۱۷ متر واحد واقع در جماران

مدرس*جماران

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #واحد…

قیمت 35,000,000 تومان رهن*500 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۹۰ متر طبقه همکف واقع در نواب صفوی

مدرس* نواب صفوی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #ویلایی…

قیمت 1,000,000 تومان رهن * 400 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۳۶۰ متر ویلایی واقع در مدرس

مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 20,000,000 تومان 1میلیون و 600 هزار تومان
نمایش جزئیات

۱۴۰ متر واحد واقع در مدرس

مدرس * سعیدی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 580,000,000 تومان 580 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۶۰ متر واحد واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 720,000,000 تومان 720 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۳۷ متر طبقه واقع در پاسداران

پاسداران * حافظ

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #طبقه…

قیمت 10,000,000 تومان رهن * 1 میلیون تومان اجاره
نمایش جزئیات

۱۳۷ متر واحد واقع در سجادشهر

ابتدای خیابان سجادشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 550,000,000 تومان 550 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۱۸ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#فروش *️⃣ #واحد ⬅️…

قیمت 400,000,000 تومان 400 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در معصومیه

معصومیه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 290,000,000 تومان 290میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۰۵ متر واحد واقع در بلوار فایده

بلوار شهید فایده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 300,000,000 تومان 300 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۲ متر واحد واقع در ظفر

ظفر

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 200,000,000 تومان 200 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۲۰۰ متر واحد واقع در سپیده

سپیده

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 900,000,000 تومان 900 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۰ متر واحد واقع در بلوار سجاد

بلوار سجاد

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 30,000,000 تومان 30 میلیون تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

۲۵۰ متر ویلایی واقع در معلم

معلم

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 10,000,000 تومان 1 میلیون و 300 هزار تومان
نمایش جزئیات

۳۶۰ متر ویلایی واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #ویلایی…

قیمت 2,000,000 تومان 1میلیون و 100 هزار تومان
نمایش جزئیات

۱۰۰ متر واحد واقع در سایت اداری

سایت اداری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 320,000,000 تومان 320 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۱۸۵ متر واحد واقع در امام موسی صدر

امام موسی صدر غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 1,000,000,000 تومان 1 میلیارد تومان
نمایش جزئیات

۱۷۰ متر واحد واقع در امام موسی صدر

امام موسی صدر غربی

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش ❇️ #واحد…

قیمت 816,000,000 تومان 816میلیون تومان
نمایش جزئیات

۷۰ متر واحد واقع در غفاری

غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره ❇️ #واحد…

قیمت 5,000,000 تومان 400 هزار تومان اجاره
نمایش جزئیات

۲۹۰ متر ویلایی واقع در نوفرست

نوفرست

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 ♦️#ویلایی *️⃣ #فروش ⬅️…

قیمت 230,000,000 تومان 230 میلیون تومان نظر مالک
نمایش جزئیات

۸۵ متر واحد واقع در سایت اداری

سایت اداری

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #فروش 🔰 #واحد…

قیمت 270,000,000 تومان 270 میلیون تومان
نمایش جزئیات

۵۰ متر واحد واقع در مفتح

مفتح

نمایش جزئیات

توضیحات

🌇 #املاک_آسمان قوی ترین مرکز معاملات املاک استان🏙 🔰 #رهن_اجاره 🔰 #واحد…

قیمت 2,000,000 تومان 300 هزار تومان
نمایش جزئیات