برگه نمونه

متقاضی خریدویلایی-۲۵۰تا۳۵۰متری-محدوده مدرس، پاسداران، معلم، غفاری

کدمتقاضی:
آگهی شماره۶سایت

 

متقاضی:
  • خرید
نوع ملک
ویلایی
زیربنا
حداقل زیربنا حداکثر زیربنا
۲۵۰ ۳۵۰

 

قیمت:
حداقل قیمت حداکثر قیمت
۴۰۰م تومان ۵۰۰م تومان

 

محدوده منطقه:
مدرس، پاسداران، معلم، غفاری